En klient
En kontaktperson
Et team

Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere er det ældste advokatfirma i Danmark grundlagt i 1853. Firmaet er i dag blandt de større advokatfirmaer i Danmark med en ekspertise indenfor en række juridiske discipliner.

Partnerne og medarbejderne har fortsat det samme høje ambitionsniveau og store visioner for firmaet, som var tilfældet i de foregående generationer. Firmaets partnere og medarbejdere er velkvalificerede og i høj grad specialiseret på enkeltområder, men samtlige advokater har en generel forståelse for og indsigt i de centrale erhvervsretlige områder.

Firmaet lægger vægt på en rettidig besvarelse af klienters henvendelser og på en professionel adfærd og fleksibilitet, således at partnere og medarbejdere er tilgængelige når klienter måtte have behov herfor.NYHEDER

31.03.2014 // Juridisk Diskussionsklubs Karrieredag den 9.april 2014 – Mød Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere deltager igen i år i Juridisk Diskussionsklubs Karrieredag, der afholdes for jurastuderende på Københavns Universitet i samarbejde med Det Juridiske Fakultet.
Læs mere her >>


26.03.2014 // Forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervs- og vækstministeren fremsatte den 12. marts 2014 et forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget indeholder en række ændrede regler, som gennemgås i artiklen.
Læs mere her >>


18.03.2014 // EuVECA - en fælleseuropæisk standard for forvaltere af venturefonde
Det danske Finanstilsyn har netop udstedt den første ”EuVECA-registrering” af en venture-fond i Europa. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere har bistået venture-fonden i processen
Læs mere her >>


14.03.2014 // Advokat Anne Marie Abrahamson indtræder i advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere og advokat Anne Marie Abrahamson har indgået aftale om partnerskab.
Læs mere her >>


10.03.2014 // Perspektiver på en advokatbranche i forandring
Den 17. februar 2014 startede advokat Philip A. Borreschmidt sammen med en kollega i branchen en blog kaldet ”PS! Perspektiver på en advokatbranche i forandring”. På bloggen kommenteres temaer og tendenser i relation til markedet for juridiske ydelser, og ambitionen med bloggen er at inspirere læseren til refleksion og debat.
Læs mere her >>

#5

Ansættelsesret  l   Bank- og finansieringsret  l   Ejendoms- og arveret  l   Entrepriseret  l   Fast ejendom  l   Forsikrings- og erstatningsret  l   Franchising, licensiering og distribution  l   Immaterialret  l   Insolvensret og rekonstruktion  l   Life science – Lægemiddel og biotek  l   IT og telekommunikation  l   Konkurrenceret i Danmark og i EU  l   Kontraktret  l   M&A - Virksomhedsoverdragelser  l   Markedsføringsret og forbrugerforhold  l   Miljøret og offentlig ret  l   Privatret  l   Regulatorisk og compliance  l   Selskabsret  l   Skat og moms  l   Transport-, shipping- og søret  l   Voldgifts- og retssager  l   Værdipapirlovgivning og børsret